Aktuellt

Björnpass torsdagkvällar:
21/7, 28/7, 4/8 och 11/8.

Miniorskyttet på viltmålsbanan
söndagar kl. 11.00.
Ålder 0-11 år i vuxens sällskap.
Anmälan görs till Ylva tel. 0707141640Öppettider

Lördagar mars-september kl. 10-15
Maj- augusti även onsdag och torsdag kl. 18-21
Skytte kan förekomma på andra tider t.ex. vid jägarexamensprov m.m.
Allt skytte förbjudet när banan är stängd!!

Medlemsskap Tyrveds skjutbana

Tyrved bygger helt på ideel verksamhet. Som medlem skjuter du lite billigare, men förväntas även delta i driften av banan.
Om du gör minst 4 arbetspass per säsong, skjuter du ännu lite billigare

Jägarexamen på Tyrved

Vi har för tillfället inga kurser, men man kan göra både teoretiska och praktiska prov på banan.

Södertörns jaktvårdsförening

bildades 1956, och tillhör jägarnas Riksförbund som avdelning 02-04 i stockholms distrikt.
All verksamhet sker på ideell basis, och banans skötsel och öppethållande är helt beroende av att medlemmar ställer upp som funktionärer.
Detta gör att ibland kan banor i värsta fall vara stängda om vi inte har någon som kan öppna den banan.
På Tyrved finns viltmålsbana 50 m, Ålgbana 80 m, Skeet, Olympisk trap, Nordisk trap och sporting.
På våren kan viltmål vara stängt tills tjälen går ur vallen. Älganan öppnar i maj.
För jägarexamen har vi även en lerduvebana för raka duvor samt hare ibland på viltmålsbanan.

Kontakta oss

Mejl eller telefon

Skicka mejl
Banchef Jan Larsson 0720126228