Södertörns jvf

Tyrveds skjutbana - din träffpunkt

Skjutanor på Tyrved

För hagelskytte finns Olympisk Trap, Skeet, Compac Sporting och Nordisk Trap (Jägartrap)
För jägarexamenselever har vi en särskild bana med handledare/instruktör.
Vi har även mobila batterikastare som vi kan träna med, eller kombinera med annat skytte för att öka svårighetsgraden och förbättra ditt skytte.

För kulskytte finns en älgbana 80 meter samt viltmålsbana 50m för
i första hand 22 LR och hagelprov jägarexamen.

Vi skjuter även hare för jägarexamen på viltmålsbanan, samt björnprov på Älgbanan.