Södertörns jvf

Tyrveds skjutbana - din träffpunkt

Klara papper

Nu är medlemskorten för 2015 klara! Vi är i skrivande stund 170 medlemmar som betalt, och vi hoppas nå över 200 under våren!?
Man kan få sitt kort på årsmötet på tisdag, eller på skjutbanan när vi öppnat för säsongen.blogEntryTopper
blog comments powered by Disqus