Södertörns jvf

Tyrveds skjutbana - din träffpunkt

Rabatt på inträde!

Styrelsen har beslutat att den tidigare aviserade inträdesavgiften för nya medlemmar sänks till 400 kr under 2015.
Nya medlemmar efter 1:a mars betalar alltså 400kr inträde och 400 kr årsavgift.
Då vi fortfarande håller på och fixar och renoverar, så känns det motiverat att ligga lite lågt med priset tills verksamheten är fullt upprustad.
blog comments powered by Disqus