Södertörns jvf

Tyrveds skjutbana - din träffpunkt

Lokalbyte för mötet 11 dec.

OBS!!!

Mötet 11 december hålls i församlingshemmet i Sorunda!

Ärtsoppa och mackor från 13.00, mötet börjar 14.00

Meddela om du kommer så käket räcker.

(För mer info, se längre ner i flödet.)
Comments

Bengt Samuelsson avliden

Bengt 1-0012662

I fredags den 18 november, avled ordföranden för Södertörns jaktvårdsförening Bengt Samuelsson efter en tids sjukdom.
Bengt efterträdde Kalle Nylund som ordförande, men var dessförinnan banchef under många år.
Som nytillträdd banchef, var Bengt en av dem som "styrde" upp verksamheten på banan vilket har lett fram till den välfungerande verksamhet vi har idag.
Många har även lärt sig hagelskytte av Bengt, och vi kommer att sakna honom med sin hatt och en cigg i mungipan.
Våra tankar går även till Christina i denna svåra tid!
Comments

Möte 11 december

Till dig som är/varit medlem på Tyrveds skjutbana!

Välkommen på möte söndag 11 december 2016 på skjutbanan.
Mötet börjar 14.00, men vi serverar ärtsoppa och mackor från 13.00.

Vi diskuterar banans verksamhet inför 2017, förslag och tips på vad vi kan göra m.m.
Särskilt välkommen till dig som inte är på banan så ofta.
Svara senast söndag 5 december OM du kommer, så vi vet hur mycket soppa som går åt.


När vi startade klubben Tyrveds skjutbana, var ju tanken att medlemmarna tillsammans skulle driva och sköta skjutbanan. Framför allt att frivilligt se till att det fanns funktionärer varje öppetdag.

Detta har inte fungerat, utan fåtal medlemmar har arbetat nära nog varje skjutdag, och ytterligare ett antal har gjort väldigt många arbetspass för att kunna hålla banan öppen!

Detta kommer inte att hålla i längden, och i förlängningen handlar det om banans framtid.
Orkar vi ha kvar nuvarande öppettider, måste vi dra ner på vissa delar?
Det kommer säkert att hanka sig fram 2017 också, men en förändring måste till med mer medlemsansvar!

Styrelsen har beslutat att från 2017, förbinder man sig att göra 3 arbetspass när man betalar medlemsavgiften.
Det är vi medlemmar som är Tyrved, och vi kan liksom inte be någon anställd…

Tidigare medlemmar som inte betalat medlemsavgift 2016,erbjuds att hoppa på igen för 2017 utan att betala inträdesavgiften på 400 kr.

Vi kommer även att öka prisskillnaden mellan medlem och ej medlem, men egentligen är detta inte ett ekonomiskt problem utan det är funktionärer på banan som behövs!

Nu är det dags att planera för 2017 och tillsammans vända trenden och se till att vi även i fortsättningen kan ha trevlig samvaro på Tyrved.
Comments
September 2020
July 2020
June 2020
May 2020
April 2020
March 2020
August 2019
February 2019
August 2018
July 2018
June 2018
April 2018
March 2018
February 2018
August 2017
July 2017
June 2017
May 2017
March 2017
January 2017
November 2016
September 2016
July 2016
June 2016
May 2016
April 2016
March 2016
February 2016
January 2016
December 2015
November 2015
September 2015
August 2015
July 2015
June 2015
May 2015
April 2015
March 2015
February 2015
January 2015