Södertörns jvf

Tyrveds skjutbana - din träffpunkt

Tjälfritt!

Vi har ju tvingats hålla viltmål och inskjutning stängda pga tjäle i vallen,
men i morgon 21 april öppnar vi viltmålsbanan.

Inskjutningen får vänta lite, då vi måste fylla sand bakom tavlan.
blog comments powered by Disqus