Södertörns jvf

Tyrveds skjutbana - din träffpunkt

Städdag på Tyrved

Idag hade vi en mycket välbesökt arbetsdag på Tyrved.
Vi var ca. 35 personer som donade och fixade, och detta
är troligen ett rekord i deltagarantal på en städdag!
Stort tack till alla som ställde upp och gjorde att vi fick så mycket uträttat.

Tyrved 1705251-5251276
Målning och oljning på Trapen.

Tyrved 1705252-5251279
Upprätning av skrangliga staket.

Tyrved 1705253-5251282
Hamburgarna räckte knappt till!

Tyrved 1705254-5251284
Magnus Rönning höll en lektion i HLR, stort tack!

Tyrved 1705255-5251291
Den gamla tallen fick ge sig av säkerhetsskäl.
blog comments powered by Disqus