Södertörns jvf

Tyrveds skjutbana - din träffpunkt

Arbetsdag igen.

Idag genomfördes den andra av vårens arbetsdagar på Tyrved. Vi var 17 st som rensade, målade och fixade. Vi har nu bl. a. tömt l:a rummet så att vi har en lektionsal för jägarexamen och även styrelsemöten.
Vi tackar härmed alla som hjälp till under arbetsdagarna, samt för den goda maten som serverats från köket!


blogEntryTopper
blog comments powered by Disqus