Södertörns jvf

Tyrveds skjutbana - din träffpunkt

Ingen återvändo!

Idag var vi ett gäng som rev ut de gamla skåpen i köket.
Bakom diskbänken uppdagades lite sunkigt golv och gips, så det blir nog att riva ut spånplattan med matta på, och lägga in nytt golvspån.

blogEntryTopper
blog comments powered by Disqus