Södertörns jvf

Tyrveds skjutbana - din träffpunkt

Ny älgmarkering!

markering 18 - 1
Jocke och Thomas i fixartagen.

Nu har vi investerat och installerat en ny älgmarkering.
Den har det nya träffområdet, och möjlighet att byta till andra figurer m.m.
Tack till alla som gjort det möjligt att få igång den nya markeringen.

Vi behöver fler som kommer som funktionärer till banan!
Nu är det ett fåtal eldsjälar som gör det möjligt att hålla banorna öppna,
men många börjar känna att nu måste andra också engagera sig.
Saknas det funktionärer, så får vi helt enkelt hålla vissa banor stängda ibland!
Hör av dig i servering eller kontor, så slussar vi in dig i verksamheten.
blog comments powered by Disqus